Jungiansk Psykoanalyse

Jungiansk psykoanalyse er dybdeterapi. Det vil sige, at vi arbejder med, at den enkelte får en dybere indsigt i sig selv. Dette arbejde skaber en dybdegående udvikling i personligheden, der varer livet igennem. Forskning viser endda, at den positive udvikling ofte fortsætter af sig selv efter at terapien er afsluttet. Jungiansk psykoterapi er derfor en terapiform, hvor man opnår større indsigt i, hvad der ligger bag ens problemer og udfordringer, og som skaber positive og varige forandringer. Jungiansk psykoanalyse er samtaleterapi, der foregår som en samtale mellem to personer. I denne samtale kan der indgå følelser og tanker fra hverdagen, erindringer fra barndommen, indtryk fra livet, men også hvilke følelser, der vækkes i samtalen. Hvis klienten ønsker det, vil natlige drømme ofte være en del af samtalen. Jeg forstår drømme som symbolske meddelelser fra de dybere lag i os selv. Man kan både arbejde med helt aktuelle drømme fra natten før, eller det kan være betydningsfulde drømme fra tidligere i livet som fx barndommen. Vi kan også arbejde med andre kreative udtryk, som fx tegninger, hvis klienten har lyst til det. Jungiansk terapi foregår ikke efter en fastlagt plan. Det er klientens behov og forløbets egen unikke proces, som fører an.